Tak, a konečne sme otvorili registráciu na ďalší ročník Tyrnhawu. Po dlhšej úvahe sme sa rozhodli, že zorganizuje aj tento ročník. (Následne si možno urobíme pauzu.) Počet miest je opäť rovnako obmedzený na 90. Takže otáľať s registráciou sa nemusí vyplatiť.

Tento uvítame ešte viac zahraničných hostí v radoch inštruktorov aj učastníkov.

Všetky informácie budú postupne stránkach Tyrnhawu.

http://tyrnhau.tsc.sk/registracia