Tréningy v našej skupine prebiehajú pravidelne 3-krát týždenne po dve hodiny, a sú doplnené o pravidelné poldňové semináre v blízkych dedinách pri Trnave. Tréningový plán je vystavaný predovšetkým na cvičeniach techník s dlhým mečom v systéme Blossfechten (boj dlhým mečom bez ochrannej zbroji), ktorý tvorí jadro výskumu TŠC.

V rámci jednotlivých tréningových cyklov sa zameriavame aj na budovanie špecifickej šermiarskej kondície a výbušnosti, na tvorenie komplexnej obratnosti a sily, čo dosahujeme pomocou viacerých súborov cvičení. Dominantu tréningu však tvorí praktický nácvik jednotlivých šermiarskych techník, ich zavedenie do praxe a budovanie reakcií na modelové bojové situácie. Pri skúsenejších žiakoch aplikujeme rôzne pokročilé cvičenia – ktoré sa zameriavajú na rozvoj stratégie boja a jeho jednotlivých fáz (zufechten, handarbeit, etc.) – nesúce v sebe často prvky fullkontaktného stretu.

Neoddeliteľnou súčasťou výcviku každého žiaka je aj jeho zdokonaľovanie vo fülen, teda v cítení (na meči, vzdielenost) a následnom rýchlom rozhodovaní a riešení vzniknutej situácie. Tréning je tiež miestom preverovania nových interpretácií a rozdielnych výkladových návrhov. Pre pochopenie boja s krátkymi zbraňami, v rámci tréningov preberáme techniky šermu tesákom podľa Johanesa Lecküchnera. Rekonštrukcia celkového systému boja s tesákom je druhou úlohou, ktorú na seba TŠC v rámci Gesellschaft Lichtenawers prebralo.

Súbor cvičení dopĺňa celý rad voľných zápolení so športovými verziami zbraní, ktoré majú rozvinúť predovšetkým postreh, prácu nôh, koordináciu, tempovanie a odhad vzdialenosti. Viď sekcia o zbraniach.