Dlhý meč – langschwert

Castillon 1453Hlavnou výučbovou zbraňou v Trnavskom šermiarskom cechu je langschwert (dlhý meč), ktorého výcvikom je povinný prejsť každý člen. Učenie dlhého meča poskytuje základné šermiarske návyky, rozvíja komplexnú pohybovú kultúru potrebnú pre šerm a poskytuje reálne základy pre zvládnutie a pochopenie boja s ostatnými zbraňami. Dlhý meč tvorí najpodstatnejšiu časť učenia majstra Lichtenauera a jeho nasledovníkov. Je to zbraň, ktorá si udržala dominantné postavenie pri výučbe šermu od 14. storočia až po koniec storočia šesťnásteho. 

Dĺžku langschwertu by sme mohli podľa fechtbuchov odvodiť na 75 - 85% výšky šermiarov. To pri výške 180 cm číní minimálne 135cm. Bohužiaľ je tento fakt často prehliadaný, a šermiari na Slovensku používajú meče s 80 - 90cm čepeľami. Okrem výpočtov dĺžky z fechtbuchov sa nám dodnes zachovalo mnoho mečov s čepeľami okolo i cez 100cm. Pri posudzovaní meča však treba brať do úvahy viacero faktorov.

Regenyei Péter (http://regenyei.sg18.net)

Regenyei Péter: sparingový a tréningový meč, 135cm, 1400gPosledné prírastky do našej zbrojnice sú z rúk Petra Regenyeiho. Doposiaľ išlo iba o ľahké meče určené výhradne na sparing a turnaj, dnes už nám vyrába aj meče vhodné na tréningový drill. Čepele vie upraviť každému zákazníkov podľa jeho parametrov, aj keď meče zo zavedených typov vyjdú lacnejšie. Kvalita sa po pol roku testovanie javí ako obstojná a dokonca aj hrany čepelí netrpia na vyštrbovanie. Na prvom obrázku je zobrazený sparingový meč o váhe 1.4kg. Oceňujeme aj tvar schiltu, ktorý optimálne chráni bezpečnosť prstov. Na danú hmotnosť je to dobre vyvážený meč a vie odolávať aj proti 1,7kg mečom od Ensifera.

Fechtschwert Trnava 2.0, 1,7kg, 136cmNaposledy vyrobil Peter podľa nášho designu meč, ktorý sme označili ako Trnava 2.0. Ide o treningovo-sparingový meč vyššej váhy aby obstál aj v tvrdších cvičeniach. Celková hmotnosť 1.7kg pri dĺžke čepele 102 cm poskytuje pevné vedenie a prijemná váha na hrote napomáha aj pri prieraznejších technikách. Hrot je stále relatívne flexibilný a použiteľný aj do turnaja. Design sme navrhovali aby spĺňal aj estetické požiadavky meča 15. storočia. Cena je však oproti bežným sparingovým mečom vyššia.

Na Petrove meče môžme s prehľadom doporučiť na sparing. Už sme samozrejme polámali viacero jeho mečov, a životnosť je porovnateľná s mečmi od Chodkiewicza.

Pavel Moc (http://swords.cz)

Dlhý meč, výroba Pavel Moc: 139cm, 2038g Dlhý meč, výroba Pavel Moc: 140cm, 2088g

Na prvých dvoch obrázkoch sú zobrazené dva typy dlhého meča z polovice 15. storočia. Meč z rozšíreným koreňom je inšpirovaný vyobrazením s knihy Petra von Danziga a druhý je parafráza na známy dlhý meč najdený pri archeologickom výskume bitky pri Castillone (1453). Meče majú typické guľaté priečky zakončené guličkami ako velí trend šermiarskych učebníc 15. a 16. storočia. Oba tieto typy sú základné meče používané u nás na nácvik šermu.

Celková dĺžka oboch mečov je 140 cm a dĺžka čepele 104 cm. Váha sa pohybuje par gramov nad 2 kg. Tieto kusy boli vyrobené na špecialnu zakázku u Pavla Moca v októbri 2009. Podobné zbrane začal potom Pavel produkovať aj sériovo pod označením Lichtenauer. Seriová výroba nemá tak dobré paramtre pre šerm ako ručne kutá verzia, ale aj tak ju môžme odporučiť ako zbraň vhodnú a kvalitnú. Lámavosť mečov od Pavla Moca je na naše pomery veľmi nízka. Zatiaľ len dva zlomené meče od horeuvedeného dátumu.

Pavel sa chystá v najbližšej dobe spustiť výrobu mečov pre sparingové učely - meče so schiltom.

Jan Chodkiewicz (http://ensifer.carbonmade.com/)

Sparingový a tréningový meč: 135cm, 1700g Trnava moderate fechtschwert, Jan Chodkiewicz

Od roku 2009 sme začali masívnejšie používať zbrane od Jana  a stali sa takmer základnou skupinovou zbraňou. Jeho meče rozmermy aj váhou zodpovedajú reálnej zbrani, aj keď ide o zbraň tréningovú. Všetky čepele od neho majú rozšírený koreň čepele - schilt, ktorý napomáha pri ochrane ruky. Hroty sú pre väčšiu bezpäčnosť skrútené. Jan prispôsobil meče našim potrebám ( model Trnava 1.0 verziách heavy/moderate/flexible) a vyrába zbrane určené aj na "každodenný dril" aj na voľný sparing. Rozmery sa hýbu okolo 135cm a váha 1,6 - 1,7kg podľa určenia tej ktorej zbrane.

Kvalita zbraní je na dobrej úrovni a s mečmi sa príjemne zaobchádza.  V sučastnosti má trochu dlhšie čakacie doby, ale meče môžme rozhodne odporučiť. Za 2,5 roka masívneho používania u nás v skupine sa vyskytli asi 4 zlomené čepele.

Tesák – langmesser

Langes messer bauwerwehr

Po zvládnutí požadovaných technických stupňov sa členom TŠC dostáva výcviku šermu s langmesserom (tesák). Zatiaľ výcvik prebieha len s tesákom (prip. drevenou náhradou), neskôr je v pláne aj v kombinácií s pästným štítom (bukler).

Technika šermu tesákom vychádza z učenia majstra Lichtenauera o šerme mečom aj keď za hlavného majstra tesáku 15. storočia sa považuje Johannes Lecküchner. Tesáky boli veľmi rozšírenou zbraňou a zväčša aj dostupnejšou pre širšie masy. O popularite tejto zbrane v našom regióne nás presviedčajú početné nálezy z územia Slovenska. 

Odborníkom na výrobu tesákov je vynikajúci výrobca Juraj Rehuš, ktorý nám pripravi nejeden pekný kus.

V našom tíme sa špeciálne zaujímame o archeologický a ikonografický material k tesákom. Táto výnimočná a rozšírená zbraň iste zasluhuje osobitné štúdium.

Havraní zobák – streitaxt

Havraní zobákHavraní zobák patrí medzi najnebezpečnejšie zbrane, preto jeho výučba vyžaduje dostatočné ochranné pomôcky. Bez akýchkoľvek problémov dokáže preraziť 1,5mm hrubý nekalený plech. Táto v stredoveku obľúbená zbraň vyžaduje dobre trénovanú osobu a aj tak treba cviciť s mazimálnou obozretnosťou aby neprišlo k vážnemu úrazu.

Princípy ovládania tejto zbrane sú rovnaké ako aj pre ďalšie tyčové zbrane (halapatne a kopije)

Cvičné zbrane

Tréningové vybavenie: nákrčník, športová šabľa, shinai, šermiarske maskyV rámci tréningov využívame celý rad cvičných zbraní, ktoré sú vždy cielene vyberané za istým cvičebným účelom. Tieto zbrane nemajú nahradiť reálne zbrane ani boj s nimi, majú len dopomôcť rozvíjať niektoré požadované špecifické aspekty boja. Cvičenia sú zamerané na posilnenie pocitu správnej vzdialenosti, tempa a reflexov. Ich vhodnou kombináciou pripravujeme našich žiakov na možné bojové situácie do ktorých sa môžu dostať počas trénovania s reálnymi zbraňami. Naši adepti sa preto počas výcviku stretávajú so zbraňami:

Shinai

S týmto druhom zbraní (po pridaní špeciálnej priečky) sa snažíme rozvíjať predovšetkým útočný potenciál našich cvičencov. Slúžia hlavne na odbúranie strachu z útočenia, správneho časovanie a reflexov. Pri ich aplikácii je však nutné postupovať s veľkou obozretnosťou, aby neprišlo k strate reálneho cítenia vlastného ohrozenia a zjednodušovaniu si ofenzívnych i defenzívnych povinností.

Športové zbrane

Športový kord, šabľa a fleret sa nám veľmi osvedčili pri trénovaní tempa, práce nôh a odhade vzdialenosti. Hoci sú techniky športových zbraní na míle od šermu, ktorý rekonštruujeme veríme, že výborne cibria významné princípy, ktoré je nutné vedieť prakticky aplikovať pri akokoľvek bojovom umení a predovšetkým umení so zbraňou.

Paratschwert

Hanwei sparringový mečTento typ tréningovej zbrane je vhodný predovšetkým na sparring, kde je nutné zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť šermiarov. Čepeľ je pri hrote tenká a pri dobodnutí sa prehýba, čím mierni účinok bodu. Často sú tieto meče označované ako Fedre, alebo Federschwerty, čo však nemá žiadne historické opodstatnenie. Vyznačujú sa tiež rozšíreným koreňom čepele pri priečke, kvôli lepšej ochrane ruky pri technikách (winden, zwerchhau).

Meče od firmy Hanwei nedoporučujeme. (recenzia)