Materiály Transkripcie

Transkripcie

Codex Wallerstein (Cod.I.6.4°.2)
Anton Kohutovič (31/08/2010)

Cod. I. 6.4.Prepis kódexu Wallerstein sa už kdesi na internete nachádza, ale v tejto verzii z roku 2003 od Miša Ochabu sú aj celkom zaujímavé poznámky, a preto ho dnes po veľmi dlhej dobe zvereňujeme. Zaujímavé na tomto diele je práve to popísaný šerm, že nie je tak implicitne Lichtenaurovský ako väčšina zachovaných manuskriptov. V zásade však neodporuje Lichtenauerovmu učeniu a nachádzame aj spoločné princípy. Toto dielo sa stalo predlohou pre Mairovu kópiu diela Antónia Rasta. Paulus Hector Mair bol sám vlastníkom tohto diela a jeho poznámky nachádzame na mnohých stranách spisu. Zápasnícke techniky z kódexu Wallerstein prekreslil aj svetoznámy maliar Albrech Dürer.

Celý článok...
 
Sigmund Emring (Ringeck) 1508 - E.1939.65.341
Anton Kohutovič (12/03/2010)

Sigmund Ringeck durchlauffen Unikátny manuskript  spomedzi spektra šermiarskych manuskriptov zachytáva textom a výnimočne i obrazom Ringeckove glosy k Lichtenauerovmu Zedlu.Tento nenahraditeľný zdroj bohužiaľ nie je kompletné a tak sa nám dodnes zachovalo učenie s ilustráciami až od obrany proti zwerchu. Transkripcia sa venuje iba časti Sigmunda Emringa, ktorá sa nachádza v úplnom úvode inak rozsiahlej knihy.

Transkripcia Sigmund Emring v PDF.

 
Paulus Hector Mair - Codex Vindobonensis 10825/26
Anton Kohutovič (11/09/2009)

Paulu Hector Mair: Codex Vindobensis 10825/26Viedenské dielo Paula Hectora Maira Codex Vindobonensis 10825/26 patrí k najucelenejším šermiarskym knihám vôbec. Mair v svojej snahe zachytiť Kunst des Fechtens svojich predkov zanechal po sebe rozsiahle a pôsobivé diela a vlastne len skrze jeho osobu sa nám pravdepodobne uchovalo do dnešných čias tak veľa pôvodných spisov. Viac o Mairovi v referáte od Moniky Tarkošovej. V tomto článku predkladáme transkripciu Zedlu dlhého meča, ktorá tvorí len zlomok celého diela.

Celý článok...
 
Transkripcia Cod. I.6.2° 5 (Sigmund Schning)
Anton Kohutovič (07/09/2009)

Sigmund SchninigObsahovo zvláštne dielo od Schniniga podáva učenie Hansa Medla (chybne uvádzaného ako Niedla) a osobitým spôsobom vysvetľuje bežne inak chápané verše Zedlu. To, že sa interpretačne líši od hlavného prúdu dodáva tomtu fechtbuchu istú vynimočnosť, aj keď sa o niektorých jej tvrdeniach sa dá polemizovať. Úvod knihy je pre históriu šermu o to dôležitejši, že obsahuje históriu Markusákov, čim dáva šermiarsky obsah do kontextu doby. Vďaka Corone si môžete prečítať kompletnú transkripciu tohto diela.

Celý článok...
 
Transkripcia Best.7020 (W* 150)
Anton Kohutovič (07/09/2009)

Krátky manuskript spísaný okolo roku 1500 nepochádza jednoznačne od nikoho držiaceho sa Lichtenauerovej šermiarskej línie. V knihe sa nachádza text o šerme dlhým mečom, tesákom o zápase, boji s dýkou, oštepom a palicou. Tu vám GL (Corona) predkladá transkripciu tohoto útleho diela.

Celý článok...
 


Posledné pridané

Komentáre